İbrahim Ağa Çayırı Mescidi

İbrahim Ağa Çayırı Mescidi İstanbul’da Haydarpaşa semtinde Sultan Murad III’ün babüssaade ağası İbrahim Ağa tarafından yaptırılmış mescit (1585).

Dışı ve minaresi tamir görmüştür. Mescide, yapılış tarihinden sonra Hacı Veliyeddin Ağa tarafından minber ilâve edildi. Bir süre sonra kadiri tekkesi, sultan Mahmud zamanında da cami şeklini aldı.

1939’da Vakıflar idaresi tarafından onarıldı. Binanın duvarları kârgir, çatısı ahşaptır. Caminin minaresi tuğladır. Yapının kıble tarafında ibrahimağa çeşmesi vardır. Bu sahada Haydarpaşa namazgâhı ve Ayrılık çeşmesi yer alır.

Eskiden, karayoluyle hacca gidildiği zaman, burada toplanılır, dua edilir ve yolcular burada uğurlanırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir