İbrahim Cudi Efendi (muallim) | Biyografi |

İbrahim Cudi Efendi (muallim) Türk şairi (Merzifon 1850-İstanbul 1932).

Merzifonlu Hüseyin Efendinin oğlu.

Rüştiye’de ve medresede okudu, medrese öğrenimini tamamlamak için 1874’te, İstanbul’a geldi.

1875’te imtihanla Beşiktaş askerî rüştiyesine türkçe öğretmeni oldu.

Sonra Selanik’te açılan Terakki adlı özel okulda, Selanik idadisi ve askerî rüştiyesinde öğretmenlik yaptı.

1908 İnkılâbından sonra kurulan Osmanlı meclisine Amasya milletvekili olarak katıldı.

1912’de, Gelenbevi ve Mercan idadilerinde edebiyat ve türkçe dersleri okuttu.

1915’te Bezmiâlem Valide Kız lisesi edebiyat öğretmenliğine getirildi, 1917’de İsparta milletvekili olarak Meclise girdiği zaman, kız lisesindeki derslerini de sürdürdü.

Eylül 1921’de, emekliye ayrıldı.

Fransızca. Arapça ve Farsça biliyordu.

Aruz ve hece vezninde şiirler yazdı.

Şiirinde tasavvufla ilgili unsurlar vardır.

Çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleri bir kitapla toplanmadı.

Bir cevap yazın