İbrahim Hakkı Akyol Kimdir,Hayatı | Biyografi |

İbrahim Hakkı Akyol Kimdir,Türk coğrafyacısı (Silistre 1888-İstanbul 1950).

İbrahim Hakkı Akyol Kısaca Hayatı

İbrahim Hakkı Akyol Kimdir
İbrahim Hakkı Akyol ,Türk coğrafyacısı (Silistre 1888-İstanbul 1950).

İlk ve orta tahsilini Silistre’de yaptı.

1900’de Galatasaray lisesine girdi; buradan mezun olduktan sonra, Millî Eğitim bakanlığı tarafından Avrupa’ya gönderildi.

Lausanne’da üç yıl fizik ve tabiat ilimleri okudu.

Birinci Dünya savaşında Türkiye’ye döndü ve 1916 yılında Almanya’ya gönderildi; orada da üç yıl coğrafya tahsil etti.

1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi fiziki coğrafya kürsüsü profesörlüğüne getirildi.

Türk Coğrafya kurumunun kurucularındandı.

Çeşitli dergilerde çıkan makalelerinin dışında yazdığı başlıca eserler şunlardır:

İbrahim Hakkı Akyol Eserleri

  • Geyve Civarında Yılanda Heyelanı 1340.
  • Umumî Coğrafya (Galvedes ve Maurett’den tercüme, 2 C. İstanbul) 1341.
  • İzmir Civarının Bünyesine ait Tetkikler (İstanbul) 1930.
  • Ankara Civarında Suların Cereyanına ve Onlardan İstifadeye dair Mülâhazalar (İstanbul) 1930.
  • Göksu Vâdisinde Gölcük Menderesi (İstanbul) 1934.
  • Fizikî Coğrafya Istılahlarına dair Lügatçe (İstanbul) 1939.
  • Umumî Coğrafya (Ders Notları, İstanbul) 1940.
  • Mevziî Coğrafya (Ders Notları, İstanbul) 1941.
  • 37 Birinci kânun 1939 Erzincan Yer Depremi (Batı kısmı, İstanbul) 1942.
  • Umumî Coğrafyaya Giriş (İstanbul) 1951.

Bir cevap yazın