İbrahim Halet Bey Kimdir?

İbrahim Halet Bey Kimdir Türk gazeteci ve şairi (İstanbul 1837 –  1878).

İbrahim Halet Bey Hayatı

Hariciye Mektupçu kalemine girdi. Ruzname-i Ceridei Havadis te yazar olarak çalıştı. Samsun’da gümrük memurluğu, Halep’te mektupçuluk yaptı.

Furat ve Gadir-ül-Furat gazetelerini çıkardı. Ayrıca bir salname meydana getirdi. Maarif nezareti mektupçusu (1876) oldu Dolap risalesinde yazıları çıktı. Osmanlı tarihine dair Al-i Osman adlı başlanmış eserini tamamlayamadı. Halet üş-Şebab, Sefinet-ül-inşa ve birkaç tiyatro eseri vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir