İbrahim Necib Kimdir,Hayatı

İbrahim Necib Kimdir,Türk şairi (?, 1823 – Rodos 1902).

Kıbrıslı Hasan Tahsin Beyin oğlu. Çeşitli illerde naiplik, sonra bidayet ve istinaf mahkemeleri başkanlığı yaptı.

İstanbul payesi unvanını aldı. Son görevi Cezayiri Bahrisefid İstinaf Ceza mahkemesi reisliğidir.

Bazı eski dergilerde divan geleneğini sürdüren gazelleri vardır.

Bir cevap yazın