İbrahim Paşa Sarayı,Tarihçesi

İbrahim Paşa Sarayı veya At Meydanı Sarayı Kanunî Sultan Süleyman’ın vezir ve sadrazamı İbrahim Paşanın Sultanahmet’te ikamet ettiği sarayın adı.

İbrahim Paşa Sarayı Tarihçesi

At meydanı sarayı adını taşıyan saray, Sultan Süleyman tarafından kız kardeşi ile evlenmesinden sonra kendisine verildi.

İbrahim Paşanın öldürülmesinden sonra, burası Edirne ve Galatasaray gibi saraya iç oğlanı ve kapıkulu, süvari ocağına adam değiştirmek üzere okul ve kışla haline getirildi.

Öteki iki sarayda olduğu gibi burada da acemiler terbiye gördükten ve okuma yazma öğrendikten sonra, kabiliyetlileri hükümdar sarayına alınır, diğerleri ise süvari ocaklarına gönderilirdi.

İbrahimpaşa sarayındaki bu iç oğlanlardan başka buranın hizmetlerini gören devşirmeler de Baltacı, Aşçı, Çamaşırcı ve Ekmekçi bölüklerine bağlı olanlar Yeniçeri ocağına verilirdi.

Mehmed IV zamanında, devşirmenin azalması sebebiyle Edirne ve Galatasaray okulları gibi burası da kapatıldı (1675).

Buradaki mevcut iç oğlanlardan kabiliyetli olanlar, saray hizmetine verildi, diğerleri ise süvari bölüklerine gönderildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir