İfrat Tefrit Nedir,Ne Demektir

İfrat Tefrit Nedir,İfrat Tefrit Ne Demektir,Sözlükte “söz veya işte haddi aşmak, aşırı gitmek” anlamına gelen ifrat, ahlâkî bir kavram olarak, ahlâkî davranışların kaynağı olan psikolojik yeteneklerin işleyişinde itidal noktasının ilerisine geçen sapmalar demektir.

İfratın karşıtı tefrittir.

İfrat, söz ve fiillerde ileri gitmek, tefrit de gevşek ve ihmalkâr davranmak, çabuklukta çok geri kalmak demektir.

Her iki aşırı ucun ortası ise itidâldir.

Kur’ân ve Sünnette ifrat ve tefrit yasaklanmış, dengeli davranılması istenmiştir.

Bir âyette “…Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme” (Kehf, 18/28.) buyrulmuştur.

Bunun dışında pek çok âyette israf ve cimrilik yasaklanarak harcamalarda dengeli olmak emredilmektedir (İsrâ, 17/26, 27, 29; A’râf, 7/31). İsraf, ifrat hâli, cimrilik ise tefrit hâlidir.

Bu ikisinin ortası ise dengeli olmaktır.

Bir cevap yazın