Kuranda İftira Atmanın Cezası

Kuranda İftira Atmanın Cezası

İftira,Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

Bak, Allah’a karşı nasıl olmadık yalan ve iftirâ ederler.

Apaçık olan bu günâhları onlara kâfidir. (Nisa sûresi: 50)

Bir kimse için söylenen kusur onda varsa, bu söz gîbet olur.

Yoksa iftirâ olur. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

İftirâ etmek ve nemmâmlık yapmak yâni söz taşımak gîbet etmekten daha fenâdır. (Muhammed Ma’sûm)

Birisine iftirâ etmek, gıybet etmekten (belli bir mü’minin aybını, kusurunu, onu kötülemek için arkasından söylemekten) daha fenâdır. (Muhammed Hâdimî)

İftirâ büyük günâhtır ve çok fenâdır.

Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan, her dinde haram idi.

İftirâda bir mü’mini incitmek de vardır, bu da Bunun dışında haramdır.

Bunlardan başka, iftirâ etmek, yeryüzünde fesâd çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebe b olur ki, bu da haramdır.

Çok fenâ ve tehlikelidir. (İmâm-ı Rabbânî)

Beni, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer’den üstün tutan; iftirâ etmiş olur.

İftirâ edenleri dövdükleri gibi onu döverim.

Bir cevap yazın