İhsan Abidin Akıncı

İhsan Abidin Akıncı (istanbul 1882-Ankara 1943),Türk veteriner. 1921′de İstanbul askeri ve sivil veteriner okullarının «Bay­tar Mektebi Âlisi» adı altında birleşmesi üzerine, bu okulun hıfzıssıhha ve zootekni müderrisliğine tayin edildi. 1927-1931′de Tarım bakanlığı müsteşarı oldu. Zootekni ala­nında önemli hizmetlerde bulundu; yüksek ziraat enstitüleri, hara ve depoların kurulmasına çalıştı.

İhsan Abidin Akıncı Başlıca eserleri

Osmanlı Atları (1917); Ankara Keçisinin Hali ve Islahı (?); Anadolu Ziraatı ve Yetiştirme Vaziyeti (4 c. 1928); Anadolu Develerinin Irkları, Bakılması (1914); Tiftik, İstihsâlden İstihlâke Kadar (1932); Türkiye’de Koyun Yetiştirmesi ve Irkları, Yapağıcılık İlmi (1921); Şeker, Yetiştirmeden Bitirmeye Kadar, Türkiye’de, Dış Memleketlerde (1934); Şarkta Ziraatın İnkişaf Tarihi ve Amilleri (1936, Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte); Tarihten Evvel Türklerde Ziraat (?, Ali Rıza Erten, Hamdi Dikmen ve Cevat Rüştü ile birlikte); Türklerde Ziraat ve Hayvancılık (1934, Ali Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte); Türklerin Medeniyete Hizmetleri (?, Ali Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir