İhsan Ketin Kimdir,Hayatı

İhsan Ketin Kimdir Yurda dönünce İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi jeoloji bölümünde asistan olarak göreve başladı.

İhsan Ketin Hayatı

İhsan Ketin1945’te doçentliğe, 1953’te profesörlüğe yükseldi. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi jeoloji kürsüsüne atandı.

1967 – 1968 ve 1971 – 1973 arasında Maden Fakültesi dekanlığında bulundu.

1943 – 1960 arasında. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü için Türkiye’nin birçok bölgesinin jeoloji haritalarının yapımını gerçekleştirdi.

1960 – 1964 arasında Türk Petrolleri AO için Sinop – Ayancık bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu’ da ayrıntılı jeoloji araştırmaları yaptı.

1964 – 1971 arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nda Temel Bilimler Araştırma Grubu üyeliği yapan Ketin, 1981’de, «Türkiye tektoniğinin sentezini yapıp.

Kuzey Anadolu fayını tanıtıp, özelliklerini ortaya koyarak »yerbilimleri dalında Türkiye üzerinde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeydeki katkıları ve Türkiye’de uygulamalı alanlarda yurt ölçüsünde yararlar sağlayan önemli bazı görüş sentezleri üretmesi» nedeniyle Tü-BİTAK Bilim ödülü’nü kazandı.

İhsan Ketin Eserleri

  • Alemdağı Batısındaki Granit Masifi Hakkında (1941)
  • Umumi Jeoloji, I. Kısım (1957, 1977’de Genel jeoloji, cilt 2; Yerbilimlerine Giriş adıyla yeniden basıldı)
  • Türkiye’nin Orojenik Gelişmesi (1959)
  • Anadolu’nun Tektonik Birlikleri (1966)
  • Türkiye’nin Genel Tektonik Durumu ile Başlıca Deprem Bölgeleri Arasındaki İlişkiler (1968)
  • Yapısal Jeoloji (N. Canıtez ile birlikte, 1972)
  • Türkiye’nin Başlıca Orojenik Olayları ve Paleocoğrafik Evrimi (1978)
İhsan Ketin
İhsan Ketin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir