II. Abdülmelik Kimdir,Hayatı

II. Abdülmelik Sâmanî hükümdarı (1 şubat 999’dan 23 ekim 999’a kadar). Faik ve Begtüzün adlı kumandanlar tarafından azledilen kardeşi Mansur’un yerine tahta çıkarıldı.

II. Abdülmelik Hayatı

Gazneli Mahmud, Mansur’un intikamcısı olan kumandanları cezalandırmak ve Horasan’a hâkim olmak istedi.

Gazneli-Sâmanî orduları arasında 16 mayıs’ta yapılan savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan hükümdar Abdülmelik Buhara’ya, kumandanları çeşitli şehirlere çekildiler.

Mahmud, Horasan’a hâkim oldu. Çok geçmeden de Sâmanî hanedanını sona erdiren hareket başladı.

Karahanlı llig Nasr Han devletin merkezi Buhara’ya ilerledi, yapılan bütün çağrılara rağmen halk savaşmak istemeyince harpsiz olarak şehre girdi (999).

Abdülmelik ve hanedanın diğer mensupları ele geçirilerek özkend şehrine götürüldüler.

Bir cevap yazın