II.Azizüddin Alemgir,2. Alemgir Şah Hayatı | Biyografi,Tarih |

II.Azizüddin Alemgir Timur oğullarının Hindistan’da kurdukları Babürlüler devletinin on dördüncü hükümdarı (öl. 1759). Cihangir’in oğlu.

2. Alemgir Şah Hayatı

1754’te tahta çıktı, fakat kendinden öncekiler gibi kukla hükümdar olmaktan kurtulamadı.

Pencap bölgesini AfganlIlardan almak için mücadeleye atıldı.

Afgan hükümdarı Ahmed Şah Dürrânî (Abdalı) Delhi’yi aldı ve yağmalattı (1757).

Âlemgir II’nin saltanat devresi, onu kukla gibi idare eden Haydarâbâd devletinin kurucusu Emrülümera Gaziyüddin’in baskısı altında geçti ve sonunda da onun emriyle öldürüldü.

Bir cevap yazın