II.Herod Agrippa | Biyografi,Tarih |

II.Herod Agrippa Yahudi kralı (M. S. 27-öl. Roma 100’e doğr.).

50-93 Arasında hüküm sürdü.

Herodes Agrippa I’in oğlu.

50’de Philippos’un ve Lysanias’ın eski tetrarklığı karşılığında Khalkis prensliğini ve kral unvanını elde etti (53).

Tapınağın haznedarı idi.

Zorbaca davranışları ve kız kardeşi Berenike ile olan ilişkileri Yahudileri kızdırdı. Aziz Paulus’a Caesareia’da rastladı ve savunmasını dinledi (60).

Yahudiye başkaldırınca, Romalıların yanında savaştı (66-70).

Bir cevap yazın