II.Yakup Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

II.Yakup Bey Çelebi, Germiyanoğlu hükümdarı (öl. 1429). Süleyman Şahın oğlu.

Babasının devrinde Uşak yöresinde vali olarak görev aldı (1362); Süleyman Şah ölünce Germiyan beyi oldu.

Babası tarafından Osmanlılara verilen bazı yerleri ve bu arada Kütahya’yı geri aldı.

Osmanlı tahtına geçen Yıldırım Bayezid, Yakub Beyin üstüne yürüdü ve onu yakalayarak Rumeli’de İpsala kalesinde hapsettirdi; Germiyan beyliği osmanlı topraklarına katıldı (1390).

1399’da İpsala kalesinden kaçan Yakup Bey, deniz yoluyle Şam’a gitti.

Osmanlılara karşı 1402 Ankara savaşına katıldı.

Bu savaşta Yıldırım Bayezid’in yenilmesi üzerine beyliği kendisine geri verildi.

1410’da Kütahya, Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından alınınca Yakub Bey Osmanlı devletine sığındı.

Çelebi Mehmed Karamanoğullarının topraklarını ele geçirince Yakub Beye de Germiyanoğlu beyliğinin toprakları verildi.

Osmanlı devletinin hâkimiyetini tanıyan Yakub Bey, bunu vakfiyesinde belirtti.

1421’de osmanlı tahtına geçen Murad II ile de iyi geçinen Yakub Bey II erkek çocuğu olmadığı için ölümünden sonra ülkesinin Osmanlı devletine katılmasını vasiyet etti.

Bir cevap yazın