III. Gıyaseddin Keyhüsrev,Dönemi

III. Gıyaseddin Keyhüsrev,(?-1283) Selçuklu sultanı. Babasının Moğollar tarafından öldürülmesi üzerine çok küçük yaşta iken selçuklu emîrleri tarafından hükümdar ilan edildi (1264).

3.Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

Babasının öldürülmesinde, Moğolların hizmetinde bulunan selçuklu veziri Muinüddin Süleyman Pervane’nin rolü olmuştu.

Memluklu sultanı Baybars, Keyhüsrev’in zamanında, Muinüddin, Hatıroğlu ve diğer selçuklu emirlerinin teşvikleriyle Anadolu’ya bir sefer yaparak Kayseri’ye kadar yürüdü ve bu şehirde selçuk tahtına çıktı (1277).

Muinüddin, Baybars’ın başarılarından ve daha çok Moğolların mukabelesinden çekinerek beraberinde Keyhüsrev III ve selçuklu emîrleri olduğu halde Tokat kalesine çekildi.

Fakat bu hareketlerinden dolayı İlhanlı Abaka’nın emriyle öldürüldü.

Keyhüsrev, hem Memlukluları, hem de Moğolları idare eden Muinüddin’in öldürülmesinden sonra, serbest hareket etmek fırsatını buldu ve bazı kumandanların yardımıyla işleri yürütmeğe çalıştı.

Fakat bu sırada İzzsddin Keykavus II’nin Kırım’da oturan oğlu Gıyaseddin Mes’ud II, Anadolu’ya geçerek (1280) Erzincan’a yerleşti. Abaka’ya itaatini bildirdi.

Abaka’nın ölümü üzerine yerine geçen Sultan Ahmed Tekudar, selçuklu ülkesini Gıyaseddin Mes’ud n ile Keyhüsrev III arasında böldü.

Fakat bunu kabul etmeyen Keyhüsrev III, Azerbaycan’a giderek bir süre Tebriz’de kaldı.

Tekrar Erzincan’a dönünce İlhan’ın emri ile idam edildi (1283).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir