İkbal Kütüphanesi,Tarihçesi

İkbal Kütüphanesi İkbal kitabevinin, dağınık olarak yayınladığı piyeslerle, sıra numarasıyla ve «Maruf Muharrirlerin Asârini Câmi Temaşa Külliyatı»,«Dârülbedayi Piyesleri» ve «Mektup Temsilleri» başlığı altında 1923 ile 1931 yılları arasında yayınladığı piyes serilerine verilen genel ad.

Bu kütüphanenin ilk serisi içinde İbnürrefik Ahmed Nuri, Reşat Nuri Güntekin, Halid Fahri Ozansoy ve Mahmut Yesari gibi yazarların çeşitli eserleri yayınlandı.

 İkbal Kütüphanesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir