İlham Ül-Mukaddes Fî Feyz İl-Akdes

İlham Ül-Mukaddes Fi Feyz İl-Akdes (En Kutlu Feyiz ile Kutlu İlham), Katip Çelebi’nin (1609-1658) eseri. Eserdi fıkıh ve astronomiyle ilgili konular yer alır. Bu bakımdan Kâtip Çelebi konuya girmeden önce, astronomiyle ilgili bazı terimleri açıklar.

Eserde üzerinde durulan üç mesele şunlardır: 1. kuzey memleketlerinde namaz ve oruç vakitlerinin nasıl tayin edileceği; 2. Güneş’in aynı yönden doğup batmasının dünyanın bir noktasında mümkün olup olmaması; 3. her tarafa dönülecek olursa Kıble olabilecek Mekke’den başka bir memleketin olup olmadığı.

Kâtip Çelebi, bu üç sorunun cevabını İslâm bilginlerinden nakiller yaparak cevaplandırır. Birçok yazma nüshası bulunan bu eser yayınlanmıştır (1957).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir