İlhanlı Dönemi Camileri

İlhanlı Dönemi Camileri Bu devirde yapılan camiler selçuk cami tipinin etkisindedir. 1322’de Ebu Said tarafından yaptırılan Veramin Ulucamii, dört eyvanlı bir yapıdır.

İlhanlı Dönemi Camileri Özellikleri

Tromplu kubbesinin etrafı galerilerle çevrilidir, ÎÇ ve dış portaller, çini süslemelerle ve yüksek görünüşleriyle dikkati çeker. 1375-1442 Yılları arasında yapılan Yezd Mescidi Cuma’sı da revaklı ve eyvanlı bir yapıdır.

Rizaiye’de, XIII. yy.a ait Mescidi Cuma ise, mihrapönü kubbesi derinliğine gelişen üç nefli ve payeli mekân anlayişiyla, Anadolu camilerine benzer.

Vezir Taceddın Ali’nin 1312-1322’de Tebriz’de yaptırdığı Mescidi Alişah camii abidevî büyüklükte bir yapıdır ve dört eyvanlıdır.

Bu devirdeki diğer eserler arasında Natanz Mescidi Cuma’sı (1304-1309), Kirman Mescidi Cuma’sı (1349) ve Yezd’de Vaktüssaat önemlidir. Timuroğulları devletinin kurucusu Timur.

İran’ı istilâ ettikten sonra, Hindistan’a ve Anadolu’ya kadar olan yerlerde yaptığı savaşları kazanarak, topladığı ganimetlerle Semerkant’ı zenginleştirdi.

Timurlular devrinde daha çok medrese mimarîsine önem verildi, 1418’de Horasan’da Meşhet şeklinde yapılan Gevherşad camii, dört eyvan şemasına uygun ıkı kat revaklı bir yapıdır. Cami olarak kullanılan dipteki eyvanın üst kısmı soğan şeklinde bir kubbe ile örtülüdür.

Bu eyvanın iki yanındaki birer minare, cepheye verilen önemi gösterir. Diğer bir cami, Karakoyunlulardan Cihan Şah’ın kızı Saliha Hatun için 1465’te Tebriz’de yapılan Mavi cami’dir.

Değişik bir plan anlayışına sahip olan camide kubbe bütün mekâna hâkimdir. Kubbeli mekân ın etrafı, atnalı seklinde bir dehlizle çevrilidir. Köşelerdeki minareleriyle cephesi zenginleştirilmiştir. Kubbeli kısmın, avludan geldiği söylenir.

Küçük kubbeli galeriler avlunun etrafındaki revaklara tekabül etmektedir. Bugün harap olan caminin içi mavi yeşil arası çeşitli çinilerle kaplıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir