İlyada Destanı,Konusu,Olay Örgüsü

İlyada Destanı (İlias), Manzum eski yunan destanı; yirmi dört bölümden meydana gelir. Konu, dokuz yıldır süren Truva savaşının bir bölümüdür.

İlyada Destanı Olay Örgüsü

İlk mısralar asıl temayı açık olarak belirtir: kölesi Briseis’i kaçıran yunanlı şeflere karşı Akhilleus’un öfkesi ve Zeus’un Akhilleus’un anası Thetys’e yaranmak için Yunanlıları bozguna uğratmaya karar vermesi; öfkelenen Akhilleus çadırına çekilir (bölüm I) ve bundan sonra muharebeler onsuz devam eder.

İlyada Destanı Konusu

Taraflar savaşın kaderini tayin etmek için Menelaos ile Paris arasında teke tek bir dövüşe karar verir, ama Paris tam yenileceği sırada Afrodit tarafından kaçırılır (bölüm II ve III).

Muharebe çeşitli almaşıklarla yeniden başlar, ama gün batarken Truvalılar açıkça bir üstünlük sağlarlar (bölüm IV – VIII).

Odysseus. Akhilleus’a muharebeye dönmesi için ricaya gider, ama sonuç alamaz (bölüm IX). Düşman hatları üzerine Odysseus ve Diomedes tarafından yapılan baskından sonra (bölüm X) karışıklık yeniden başlar.

Truvalılar tabyaları işgal ve kampı istilâ eder, gemilere ulaşırlar (bölüm XI – XV). Akhilleus’un dostu Patrokles Akhilleus’tan silâhlarını ödünç alır ve bir karşı hücuma geçer, bu sırada Hektor tarafından öldürülür (bölüm XVI. – XVIII).

Bundan sonra Akhilleus yunanlı şeflerle anlaşır ve Thetys’in ricası üzerine Hephaistos’un kendisine yaptığı silâhları kuşanarak savaşa katılır, Hektor’u öldürerek Patrokles’in öcünü alır, Hektor’un cesedini de çadırına getirir. İhtiyar Priamos Akhilleus’a gelerek oğlunun cesedini ister (bölüm XXIII).

İlyada Destanı Dil ve Anlatım Özellikleri

Destan, Truvalıların yaptığı cenaze töreninin hikâyesiyle biter (bölüm XXIV). Eserin en güzel bölümleri (özellikle II-VII) Truva savaşı üstünedir ve asıl temaya oldukça gevşek bir bağla bağlıdır; bu bölümler belki de aynı yazarın değildir.

İlyada, asker bir millete seslenen bir savaş destanıdır. Ama, hayranlık verici çeşitlilikteki muharebe anlatıları dışında unutulmaz güzel tablo ve sahneler bakımından da zengindir: Truva surlarında Helene, Helene ve Paris, Hektor’un vedaı ve Andromakhe’nin «ağlamaklı gülüşü», Akhilleus’a gönderilen elçi, Hera tarafından budala yerine konan Zeus, Priamos’un yalvarmaları.

Homeros’un destanı sayısız eskiçağ vazolarında temsil edildi. Bu arada Pompeii’deki (Napoli) bazı freskler, Patrokles’i Tutan Menelas (Floransa), Torre San Severo’daki etrüsk lahdi (Orvieto) ve IV. yy.dan kalma resimli bir elyazması da (Ambroso) sayılabilir.

Guido, Tielpolo (Vicenza yakınlarında Villa Valmarana), Pittoni, David, Ingres, Delacroix gibi ressamlar llyada nın bazı sahnelerini eserlerine konu olarak aldı. John Flaxman (1755 -1826), Wedgwood yapımevi için llyada’yı birçok desen ve modelle resimledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir