İlyas Peygamber Kimdir,Hayatı,Kişiliği | Biyografi,Tarih |

İlyas Peygamber İbranîce Eliyyahu veya Eliyyah, Kur’an’da adı geçen İsrail peygamberi.

İlyas Peygamber Hayatı

Tevrat’taki peygamber Elia.

Kuran’da adı birkaç kere geçen llyas, yağmurlara hükmeder.

Sapıtan halkı için, ceza olmak üzere Tanrıdan kuraklık olmasını diledi.

Bunun üzerine üç yıl kuraklık oldu.

Halk açlıktan kırılırken, onlara acıyıp sesini çıkarmadığından dolayı Tanrı onu azarladı.

İsrail oğulları’na «önce putlardan isteyin, onlar yalvarışlarınıza karşılık vermezlerse Tanrı’ya iman edin» dedi.

Sonra halkının açlıktan ölmemesi için Tanrı’ya yakardı, bol yağmur yağdı, fakat Israiloğulları yine iman etmedi.

Bunun üzerine, llyas, Tanrı’dan kendini göğe almasını istedi ve ateşten bir at üzerinde göğe yükseldi.

Kuranda İlyas Peygamber

Kuran’da İlyas ile ilgili, fakat adı geçmeyen bir hikâye de Hızır hikâyesidir: Musa üe bir genç, yanlarında balıkları olduğu halde gezerken, bir Tanrı kuluna rastlarlar.

Musa onunla yola çıkmak ister.

Tanrı kulu: «sen benimle yoldaşlığa sabredemezsin» der, ama Musa, onunla gitmekte direnir.

Birlikte yolculukları sırasında Tanrı kulu, bir çocuğun gözünü bilerek kör eder.

Bir gemiyi batırmak için teknesini deler. Bir duvarı, dibinde oturanlar olduğunu bile bile devirir.

Musa, onun bu yaptığı haksızlıklara dayanamaz, itiraz eder; Tanrı kulu, bütün bu işlerin hikmetini ona açıklar, «yaptığım her işin hayra ve iyiliğe dayanan, ama insanların bilmediği bir hikmeti vardır ve sana söylemiştim, sen bütün bu bilmediğin hikmetlere sabredemezsin» der ve böylece birbirlerinden ayrılırlar.

Kuran’daki bu Tanrı kuluna Hızır denmiştir.

Edebiyatta İlyas Peygamber

Hızır ve llyas, türk edebiyat ve folklorunda Hızırilyas (Hıdırellez) olmuştur.

İlyas peygamberin Kişiliği

İlyas’ın kişiliği hıristiyan ikonografisinde sık sık keçi derisinden bir gömlek giymiş, uzun boylu, çok zayıf bir ihtiyar olarak gösterilir; llyas’ı tarikatlarının kurucusu olarak benimseyen Karmel rahipleri, manastırlarını onun bölüm bölüm hayatını anlatan sahnelerle süslediler.

Peygamberin en güzel heykellerinden bazıları, Chartres katedralinin kuzey kapısında bulunmaktadır, İlyas’ın hayat hikâyesinden çeşitli kesimler Rubens (Louvre), G. de Crayer (Anvers), Dierick Bouts (Louvain), Moretto (Brescia), Tintoretto (Venedik), Guido (Ravenna) tarafından tasvir edilmiştir.

Bir cevap yazın