İmam Ali Bin Hüseyin Zeynel Abidin Kimdir,Hayatı

İmam Ali Bin Hüseyin Zeynel Abidin Şiîlerin dördüncü imamı (655-Medine 713).

Babası Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edildiği sırada Ali de onun yanındaydı.

Canını zor kurtardı. Daha sonra halife Yezid’in daveti üzerine Şam’a gitti ve oradan büyük hediyelerle

Medine’ye gönderildi.

Ali, büyük takvasından dolayı Zeynelâbidin (Allah’a ibadet edenlerin ziyneti) unvanını aldı.

Bir cevap yazın