İmam-ı Maturidi Kimdir,Hayatı

İmam-ı Maturidi Kimdir,(Muhammed bin Muhammed el), matüridi mezhebinin kurucusu (Matürîd ?-Semerkant 944). Semerkantlı bir türkün oğlu.

İmam ı Maturidi Hayatı

Doğduğu yerin adından dolayı kendisine Ebu Mansur Matüridî de denir.

Kelâm ve fıkıh alanındaki çalışmaları ve çağma göre derin bilgisi yüzünden İmam ül Mütekellimin lakabıyla anılır.

Matürîdî, hanefî mezhebinin kelâmcısı sayılır. Bugüne kalan eserlerinin çoğu bu konudadır. Anadolu ve Türk ili müslümanlarının (sünnî Türklerin) imamıdır.

Bu yüzden bu Türklere «matüridî» denir. Matürîdî’nin en önemli eserleri, Kitabü’t-Tevhid (Birlik Kitabı) ve Risalet-ül-Akaid’dir (inançlar Risalesi).

Bir cevap yazın