İmamzade Mehmed Esad Efendi Kimdir,Hayatı

İmamzade Mehmed Esad Efendi Türk din bilgini (İstanbul,?-1850).

Zeyrek camii imamı Konyalı Ahmed Efendinin oğlu, öğrenimim bitirerek dersifim ve müderris oldu.

Kudüs mollalığı (1816), Mısır mollalığı (1823), Medine kadılığı (1827), Halep kadılığı (1829) görevlerinde bulundu.

Mekkei Mükerreme payesine yükseldi. Daha sonra evkaf müfettişliğine getirildi. Ebediye ve lrfaniye okullarının açılışında Anadolu payesiyle bu okulların nezaretiyle görevlendirildi (1838). Rumeli payesine yükseldi (1840).

Meclisi vâlâ üyeliği yaptı. Huzur derslerine muhatap (1811-1824) ve mukarrir (1825-1835) olarak katıldı.

Eserleri: Dürrü Yekta Şerhi, Seraciye Şerhi, Halebî Şerhi (Hilyetünnaci adiyla), Feth-i Kostantiniye Risalesi (İstanbul’un Almışı Risalesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir