İmamzade Mehmed Kadri Efendi Kimdir,Hayatı

İmamzade Mehmed Kadri Efendi Şeyh, Türk kazaskeri (? 1600-İstanbul 1657).

Mustafa Safî Efendinin oğlu, öğrenimini bitirdikten sonra şeyhülislâm Yahya Efendiden mülâzemet aldı.

Mehmed ağa, Ali paşayıcedid, Ayşe sultan, Sahnıseman, Gevher sultan dârülhadisi, Vefa hakaniyesi ve Süleymaniye medrelerinde müderrislik yaptı.

1643’te Selânik kadılığına tayin edildi. Bu görevinden alındı. Bir süre sonra gene Selânik ve Edirne kadısı (1645), Cinci Hüseyin Efendi yerine Anadolu kazaskeri oldu (1647).

üç gün sonra azledildi; sonra üç defa bu göreve getirildi. Rumeli kazaskerliği payesini aldı (1653), Sonra azledildi (1654).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir