İmdat Çağrısı Sos

İmdat Çağrısı Sos,tehlike çağrısının işaretlerinden biridir ve bu işareti gönderen geminin veya uçağın büyük bir tehlike karşısında olduğunu ve acele yardım istendiğini haber verir.

İmdat Çağrısı Sos İn Anlamı Nedir

Tehlike çağrısı, bir yandan kurtarma gemilerine alarm vermek amacını güden ve birer saniyelik aralıklarla yayımlanan dörder saniyelik on iki çizgiden meydana gelen bir alarm işaretini, öte yandan üç defa tekrarlanan ve sonuna «DE» kelimesi ile geminin milletlerarası adı eklenen bir Mors işaretini (S.O.S.) kapsar.

Tehlike çağrısı, milletlerarası dinleme dalgası olan 600 m’lik dalga üzerinden yayımlanır ve bütün haberleşmeler arasında mutlak önceliği vardır.

Bu işareti alır almaz bütün gemiler, batma tehlikesiyle karşı karşıya olan gemiyi dinlemek için her türlü yayımı kesmek zorundadır.

1906’da, Berlin Telsiz – Telgraf konferansınca milletlerarası tehlike işareti olarak kullanılması zorunlu kılınan S.O.S., ancak 1914’te (denizde can kurtarma çalışmaları Londra Milletlerarası konferansında) bütün gemiciler tarafından kullanılmaya başladı.

Üç nokta, üç çizgi ve üç noktadan meydana gelen Mors işareti, telsizlerde en çok karışma olduğu zaman bile kolaylıkla alınabildiği için oybirliğiyle kabul edildi.

(S.O.S. kelimesi, «canımızı kurtarın» anlamındaki İngilizce Save Our Souls cümlesinin baş harflerinden meydana gelmiştir.)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir