İnce Minareli Medrese,Mimarisi,Özellikleri

İnce Minareli Medrese Bugün harap bir halde bulunan medrese dörtgen planlıdır. Karatay medresesine benzer. Binanın ekseni üzerindeki taçkapıdan bir aralığa ve oradan da orta sahna geçilir.

İnce Minareli Medrese Mimarisi

Üstü kubbe ile örtülü olan bu sahnın kapıya karşı olan tarafında ders okutmaya mahsus büyücek bir eyvan ve bunun iki tarafında yine ders okutmaya mahsus üstü kubbeli büyük iki oda vardır. Sahnın sağ ve sol tarafında öğrencilere ait odalar yer alır.

Bunların kapıları sahna açılır. Sahnın ortasında bir havuz ve bunun üzerinde kubbeye açılmış bir hava penceresi bulunmaktadır. Medresenin iç duvarları ve kubbesi mozaik çinilerle süslenmiştir.

Cephenin en süslü kısmı taçkapıdır. Kubbenin başladığı yere kadar yükselen bu kapının üzerinde iki tarafı karşılıklı olarak yazılmış iki kartuş bulunur.

İnce Minareli Medrese Özellikleri

Bunların birinde «Amel-i Kelük», diğerinde «Bin Abdullah» yazılıdır. Bundan, medresenin Sahip Ata camiini yapan Kelük’ün eseri olduğu anlaşılmaktadır. Kapının üst kısmı harap olmuş ve sonradan bir saçak yapılmış olduğundan eski şeklini kaybetmiştir.

Bu çeşit taçkapıların büyük dış kemerleri ile iç kemerlerinin arası genellikle mukarnaslarla bağlandığı halde bu kapıda bu kısım gayet iri bitkisel bezemeler, enli şerit şeklinde oyma yazılar ve süslerle doldurulmuştur.

Sivri kemerli küçük kapının etrafı, enli şerit şeklinde çeşitli motiflerle süslenmiştir.

Taçkapının vaktiyle mevcut olan tepeliğini tutan kornişin altında ve ortada yarım daire şeklinde süslü bir kabara ve bunun iki tarafında ikişer küçük kemer görülür.

Bunların altında da birer kartuş ve daha altta kapının dış kemer tablasını süsleyen ve kûfi yazıya benzeyen geometrik kabartma iki şekil vardır.

Kapının ve yan duvarların süslemeleri, orta asya işlemelerini ve oymalı madenî parçaları andırır.

Medresenin sağ tarafına bitişik olarak yapılmış bir mescit vardır. Bir kubbe ile örtülmüş olan bu mescidin medrese tarafına gelen köşesine ve cepheye bir minare yapılmıştır.

Binaya göre orantısız şekilde uzun olan ve bu sebeple İnce minare adı verilen bu minarenin birinci şerefeden yukarı kısmı yıldırım çarpmasıyla yıkılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir