İncir Kuşu

İncir Kuşu,İncirkuşları birbirlerine oldukça benzemekle kalmaz, toygarla da kolayca karıştırılabilir. Koyu çizgilerle bezenmiş, karna doğru rengi giderek açılan kahverengi tüyleri toygannkinden pek farklı değildir.

 İncir Kuşu Özellikleri

Fakat biraz dikkat edilirse incirkuşlarınm daha ince gövdeli ve daha uzun kuyruklu oldukları görülebilir. Aynca kuyruklarının yanlarında yer alan beyaz renkli telekler uçuş sırasında belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Uzunlukları genellikle 15 cm dolayındadır ve başlıca besinleri böceklerdir.

İncirkuşları tüm kıtalarda ve adaların çoğunda görülebilir. Güney Georgia Adası’nda yaşayan Antarktika incirkuşu {Anthus antarcticus) Güney Kutbu’na en çok yaklaşan incirkuşu türüdür.

Avrupa’da çok yaygın olan türlerden çayır incirkuşu {Anthus pratensis) göç sırasında Türkiye’ye de uğrar. Bu kuşların bir bölümü kışı Akdeniz ve Ege kıyılarında geçirir.

Orman incirkuşunun {Anthus trivialis) Avrupa’ nın büyük bölümüne yayılmış üreme bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerine kadar iner. Kır incirkuşunu {Anthus campestris) yazın Türkiye’nin birçok yerinde yuva kurarken görmek olasıdır.

Türkiye’nin kuzeydoğusu dere incirkuşunun {Anthus spi-noletta) üreme, güneydoğusu kışlama bölgeleri içinde kalır. Bu kuşlar tür adlarını özellikle üreme mevsimlerinde yaşamayı yeğledikleri ortamlardan almıştır.

Avrupa’nın en kuzeyinde ve Asya’da ağaçların yetişmediği soğuk yerlerde üreyen pasgerdan incirkuşu (Anthus cervinus) çayır incirkuşu gibi yalnız göç sırasında ve kışın Türkiye’de görülür. Yazın gerdanları ve göğüs bölümleri pas kızılı bir renk aldığından tüm incirkuşlarından ayırt edilmeleri kolaydır.

İncirkuşlan yuvalarını genellikle yere yapar ve çalı çırpıyla döşer. Büyük ölçüde uçarken öter, öterken alçala yüksele uçar. Orman incirkuşu kısa bir şakıma uçuşu sırasında önce yukarı yükselir, sonra aşağı süzülür. Yukarı doğru uçarken çıkardığı ses, süzülürken çıkardığı sesten çok daha yüksek ve titrektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir