İnönü Mağarası | Tarihi Yapılar |

İnönü Mağarası Konya ilinin Beyşehir-Suğla gölleri arasında mağara.

Suberde köyünün 3 km güneydoğusunda Suğla gölünün burun yaptığı bir yerde, Susuz’a giden yolun üst tarafında.

Prof. Ralph S. Solecki ve ekibi tarafından tespit edildi ve araştırıldı.

Kireç taşından oluşmuştur.

Yönü kuzeybatıya doğrudur.

Ovadan 32 m yüksekte, genişliği 4,7 m, uzunluğu 32 m ve yüksekliği 6 m’dir.

Bu yükseklik iç tarafa doğru 3 m’ye kadar düşer, önünde 70X70 sm boyutlarında ve 30 sm derinlikte bir sondaj açıldı, fakat esaslı bir arkeolojik stratigrafi tespit edilemedi.

İS sm’lik steril topraktan sonra ana kaya tabanı bulundu.

Ancak prehistorik yerleşme olduğu birkaç obsidien yonga ve çakmaktaşına benzer bir taşa ait yongadan anlaşıldı.

Ayrıca mağara içinde keçi kemikleri v.b. bulundu.

Bir cevap yazın