İradi Şekil Nedir,Ne Demek

İradi Şekil Nedir,Tarafların aralarında yapmakta oldukları işlem, kanun tarafından şekle bağlanmış değildir; fakat taraflar bunun iradeleriyle bir şekle bağlanmasını kararlaştırmışlardır.

Mesela, şekle bağlı olmayan bir kira sözleşmesinin, taraflarca şekle bağlı olarak yapılmasının kararlaştırılması halinde bir iradi şekil söz konusudur.

Taraflar arasında böyle bir iradi şekil kararlaştırılmışsa, buna uyulmadıkça, hukuki işlem hüküm ifade etmez.

Taraflar arasında kararlaştırılan şeklin bir sıhhat şekli olduğu asildir. Bunun sıhhat şekli değil de, ispat şekli olduğunun ayrıca kararlaştırılması gerekir.

Belirli hallerde, halin icabından da, taraflar arasındaki şeklin bir ispat şekli olduğu sonucuna varılabilir.

Mesela taraflar işlemin şekle bağlı olarak yapılmasını kararlaştırmış olmakla beraber, daha şekil gerçekleşmeden ifada bulunmuşsalar, söz konusu ifa, kararlaştırılan şeklin sıhhat şekli değil de ispat şekli olduğunu gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir