İran – Şahpur

İran Şahpur Basra körfezi kıyısında liman şehri. İran’ı baştanbaşa geçen demiryolunun hatbaşıdır. 1942’den 1944’e kadar S.S.C.B.’ye amerikan askeri malzemesi gönderilen yol üzerinde önemli bir merkezdi.

Şehir, sasani hükümdarı Şahpur I tarafından kuruldu. Savaşlarda ele geçen esirlerin yerleştirildiği bir merkez oldu, 637’de müslümanların eline geçti.

646’da Fars’ta Araplara karşı çıkarılan isyan, Şahpur’dan yönetildi. Bu isyan bastırıldı, fakat Şapur halkı barışı tekrar bozdu. İsyanı bastırmak için Şahpur’a gönderilen arap kumandanı Musa Eşari ile Osman bin Ebil As, Şahpur’u yeniden İslam hâkimiyeti altına aldı. Şahpur şehri X. yy.da çökmeye başladı.

Büveyhi hanedanı sona erince, şehir bir kürt kabilesi olan Şebankarelerin reisi Ebu Sad bin Muhammed tarafından tahrip edildi. Selçuklular tarafından yeniden onarıldıysa da, sonraları bir harabe haline geldi ve yıkıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir