İsa Bey Camii,Mimari Özellikleri

İsa Bey Camii,İzmir selcuk’ta Artemis Tapınağı`yla Saint Jean Kilisesi arasında camii.

İzmir İsabey Camii

Yatay üç tuğla bir taş sırası ve taşların arasına dikey iki tuğla sokularak yapılmıştır.

Yeşil ve Muradiye camileri tipinde, mihrap ekseni üzerinde 10 m çapında iki büyük kubbeyle yanlarda ikişer hücre vardır.

Arkadan bakılınca aynen Bursa camiine benzediği halde, son cemaat revakı tamamen değişiktir. İki yanı duvarla kapalı, iki merkezli beş tane kemeri vardır.

Kemer ve ayaklar tamamen taştandır. Minare ise oldukça uzundur ve yukarıya kadar kesme taş ile örülmüştür; şerefe stalaktitli, korkuluklar oymadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir