Isaac Newton Kimdir,Hayatı ve Yaptığı Çalışmalar

Isaac Newton Kimdir,İngiliz fizikçisi, matematikçisi ve astronomu (Woolsthorpe, Lincoln 1642-Kensington, Middlesex 1727).

İsaac Newtonun Hayatı ve Yaptığı Çalışmalar

Isaac NewtonBir çiftlik sahibinin oğlu. Küçük yaşta öksüz kaldı, önce Grantham okulunda okudu, sonra 18 yaşında Cambridge’teki Trinity College’e gönderildi ve orada Barrow’un gözde öğrencisi oldu.

1665’te Londra’da veba salgını başgösterince, Cambridge üniversitesi kapandı ve Newton, Woolsthorpe’a dönerek 1667’ye kadar orada kaldı.

Sanıldığına göre, fizik, matematik ve astronomi alanlarında bellibaşlı keşiflerini bu süre içinde gerçekleştirdi: sonsuz küçükler hesabı, beyaz ışığın yapısı ve evrensel çekim teorisi.

Newton 1669’da, matematik profesörü olarak Barrow’un yerine geçti. Bu yıldan itibaren derslerinde, beyaz ışığın bileşimi teorisini anlattı ve Descartes’ın gökkuşağı ile ilgili açıklamasını tamamladı. 1671’de, aynalı teleskopunu kendi eliyle yaptı.

1672’de Royal Society’ye üye seçildi. 1675’te bu kuruma, cisimlerin renkleri ile ilgili açıklamasını, ayrıca ince lamelerde ışığın renklere ayrılması üstüne bir teori sundu.

Kırınım (Grimaldi tarafından keşfedildi) ile ilgili gözlemlerini, 1704’te Opticus (Optik İncelemesi) adlı eserin ilk baskısında yayımladı.

Halley’in ısrarı üzerine, 1683’e doğru, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Tabiat Felsefesinin Matematik İlketeri) [1687] adlı eserini yazmaya başladı.

Bu eserinde geliştirdiği evrensel çekim teorisini daha önceden kurmuş olması gerek, ‘çünkü elma fıkrası 1666’ya doğru anlatılmaya başlanmıştı.

Bu eserde, ters kare kanunundan başka, çarpma kanunlarını açıklıyor, akışkanların hareketini inceliyor, ılım noktalarının devinmesini hesaplıyor, gelgit olaylarının teorisini v.b. veriyordu.

Principia (tikeler) adlı eserinde, modern bilimin temellerini attığı ve metotlarını çizdiği ileri sürülebilir, öğrencisi lord Halifax’ın aracılığıyla, 1695’te Darphane denetmenliğine tayin edilen Newton, 1699’da bu kurumun müdürü oldu.

1703’te Royal scociety başkanlığına seçildi ve ölümüne kadar, her yıl tazelenen seçimlerle bu görevde kaldı. Newton, ayrıca matematik alanında önemli buluşlar yaptı.

Arithmetica Universalis (Evrensel Matematik) adlı eserden başka, 1707’de Tractatus de Quadratura Curvarum (Eğrilerin Kareleştirilmesi Üstüne İnceleme) adlı bir eser yayımladı.

Bu sonuncu eserde, flüksiyon hesapları kurallarını açıklıyordu. Aynı tarihte Leibniz de diferansiyel hesabı bulmuştu. Bu durum, iki bilginin taraftarları arasında ateşli tartışmalara yol açtı. Newton, tartışmadan hoşlanmıyordu.

Bu da, buluşlarını yayımlama konusunda gösterdiği tereddütleri açıklamaktadır. Bilimsel çalışmaları dışında, Newton tarih ve teolojiyle ilgili iki eser yazdı, öldüğü zaman Westminster’e gömüldü.

Newton Alanı

Newton’un evrensel çekim kanununa uygun olarak, kütleler tarafından yaratılan kuvvetler alanı. (Yerçekim alanı, elektrik alanı, magnetik alan birer Newton alanıdır. Bütün Newton alanlarının bir potansiyelden türediği ispat edilmiştir.)

Newton Elması

büyük fizikçiyi evrensel çekim kanunlarına götürdüğü söylenen olaya telmih yoluyla verilen ad.

Newton çoktan beri, gezegenlerin hareketiyle ilgili Kepler kanunlarını inceliyordu. Bir gün, düşüncelere dalmış halde bir elma ağacının altında otururken ayaklarının ucuna bir elma düştü.

Bu küçük olay Newton’u, cisimleri dünyanın merkezine doğru çeken ve gittikçe artan bir hızla düşmelerine yol açan bir garip kuvvetin olabileceği üzerinde derin düşüncelere itti.

Birden kafasında bir şimşek çaktı: «Bu çekim kuvveti neden Ay’a kadar uzanmasın?…» diye sordu kendi kendine. «Peki öyleyse, Ay’ı Yer’in çevresindeki yörünge üzerinde tutan hangi kuvvettir?» Daha sonra bu soruyu, Güneş çevresinde dönen gezegenlere kadar, genişletti ve bir süre sonra hesaplarla ispatlayacağı büyük keşfine doğru ilk adımı atmış oldu.

Bir cevap yazın