İsanın Çilesi

İsanın Çilesi İsa’nın çilesi 4 İncil’de aşağı yukarı aynı şekilde anlatılır.

1.İsa’nın ölüm korkusu ve tutuklanması.

Yahudilerin Paskalya bayramından az önce, İsa Beytanya’dan gelerek Kudüs’te havarileri İle Son Akşam Yemeği’ ni yedi. Sonra Zeytin dağında Getsemani bahçesine çekildi.

Havarilerinden Petrus, Yakub ve Yuhanna’ya sonunun yaklaştığını bildirdi.

Gece yansı Yahuda’nın yoi gösterdiği hainler geldiler.

Yahuda İsa’yı yanındakilere belli etmek için öperek selâmladı.

İsa’nın ellerine bağlar geçirildi ve havariler kaçıştı.

Petrus. Malchus adında bir askerin başına vurarak kulağını kesmişti.

İsa askerin kulağını iyileştirdi ve havariye kılıcını kınına koymasını emretti.

2.İsa Sanhedrin’in önünde. İsa Kudüs’e, başkâhin Kayafa’nın sarayına getirildi.

Millet meclisi Kayafa’nın başkanlığında toplandı. Bu düşmanlar topluluğu karşısında İsa sustu, yalnız, Allah’ın oğlu olduğunu söyledi.

3.İsa Pilatus’un önünde İsa daha sonra Antonia kalesinde oturan roma valisi Pilatus’un yanına götürüldü.

Pilatus’tan önce gelenler her yıl Paskalya dolayısıyla Yahudilerin seçeceği bir suçluyu salıvermeyi gelenek edinmişlerdi.

O sıralarda zindanda Barabbas adında bir haydut bulunuyordu. Yahudiler İsa’yı değil de Barabbas’ı salıverince, Pilatus bu işe karışmayacağını ve bu doğru insanın kanına girmek istemediğini söyledi, halkın baskısına dayanamayıp hemen yerine getirilmek üzere ölüm kararı verdi.

4.İsa’nın ölümü. İsa, Golgota’ya kadar geleneğe uyarak çarmıhını taşıdı, öğleye doğru çarmıha gerildi, aynı cezaya çarptırılan iki haydut arasında çarmıhı tepeye dikildi, ölümüne kadar geçen üç saat içinde düşmanları için dua etti.

Ertesi gün,Arimatealı Yusuf’un çevredeki mezarına gömüldü. Yeni ve çok yerinde bir görüşe göre* İsa’nın Son Akşam Yemeği ve ölüm korkusu salı günü olmuş, mahkeme ise çarşamba ve perşembe günleri yapılmıştır.

Bir cevap yazın