İshak Paşa Kimdir,Hayatı (Sadrazam)

İshak Paşa Kimdir,(1469 – 1497) Osmanlı sadrazamı.

Sadrazam İshak Paşa

Fatih Sultan Mehmed ile Bayezid II zamanlarında iki defa sadrazamlıkta bulundu. Çocuk iken ümeradan Paşa Yiğit tarafından köle olarak alındı ve evlât edinilerek yetiştirildi.

Savaşlarda ve devlet işlerinde başarı gösterdikten sonra, Bosna beylerbeyi ve sonra vezir rütbesiyle vali oldu.

Fatih devrinde, Mahmud Paşadan sonra beş yıl kadar sadrazamlık yaptı. Bu süre içinde Karamanoğlu ve Germiyanoğlu ayaklanmalarını bastırdı.

Bayezit II padişah olunca ikinci defa sadrazamlığa getirildi ve iki yıl kadar bu makamda kaldı. Daha sonra vali olarak gönderildiği Selânik’te öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir