Iskat Nedir,Nasıl Yapılır

Iskat Nedir Nasıl Yapılır,Esas olarak ölünün namaz borçlarının bağışlanması karşılığında özel olarak verilen sadakadır.

Sadaka verilmek yoluyla namaz borçlarının ödenmesi çeşitli islâm tarikatleri ve hukukunda tartışılmış ve çeşitli görüşlerin belirmesine neden olmuştur.

Özellikle Hanefî mezhebi, ıskatın ayrıntılarını saptamıştır.

Örneğin kılınmayan her namaz için bir fitre tutarı darı verilecektir.

Genellikle ölen kişinin kaç namaz ve oruç borçlandığı bilinemeyeceğinden bunun tutarı geniş çaplı bir tahminle saptanır.

Bu tutar, ölenin mirasçıları tarafından ödenemeyecek kadar büyük bir parayı gerektiriyorsa devir adı verilen bir dinsel hiyle (Hiyle-i şer’iyye)’ye başvurulur.

Bu hiyle şöyle gerçekleştirilir: Örneğin, bir yoksula yüz lira hibe edilir, yoksul bu parayı kendisine hibe edene geri verir ve hibe eder, o da yeniden yoksula hibe eder.

Bu işlem on kez yapılarak yüz lira bin liraya çıkartmış olur.

Bir cevap yazın