İskenderun,Tarihi,Coğrafi Özellikleri

İskenderun,Hatay İli’nin Akdeniz sahillerindeki en büyük ilçesidir.Şehir İskenderun körfezi’nin doğu kıyısında Amanos dağları önünde bir yalı ovasında kurulmuştur.

İskenderun coğrafi özellikleri

İskenderunAnadolu demiryollarına Toprakkale’de bağlandığı gibi, işlek Adana-Antakya karayolu buradan geçer ve Belen geçitini aşarak şehri il merkezine bağlar.

İskenderun’un önemi, geçilmesi güç Amanos dağlarının kolay aşılan tek geçiti olan Belen geçkinden gelen yolun kıyıya açıldığı yer yakınında kurulmuş olmasından doğmuştur. Böylelikle Mezopotamya ve Suriye’den gelen yollar kıyıya ulaşabiliyordu.

Ayrıca, limanın batıda hafif bir çıkıntı meydana getiren bir burnun siperinde yer alması, gemilerin barınmasını da kolaylaştırmıştır.

Şehir, Türkiye’nin önemli dış ticaret kapılarından birini meydana getirmekte, şimdiden birtakım sanayi kuruluşlarına sahip duruma gelmekte, hızla büyümektedir.

İskenderun Tarihi

İskenderun M.ö. 333 yılında Büyük İskender veya ondan sonra Antigones tarafından Aleksandreia adıyla kuruldu.

Daha önce burada Fenikelilerin kurdukları söylenen Myriandos bulunuyordu.

Sonraları şehri İskender’in adıyla kurulmuş başka şehirlerden ayırmak için buna Küçük İskenderiye («Alexandria Minor») ve Alexandretta veya Alexandria ad issum denildi.

Araplar da VII. yy. ortalarından sonra hâkimiyetlerine aldıkları şehre iskandaruna dediler.

İslâm-Bizans çekişmesinde birkaç defa el değiştiren ve bir ara Haçlılara geçen İskenderun, XVI. yy.ın ilk yarısında osmanlı hâkimiyetine girdi ve özellikle Halep’in limanı oldu.

XIX. yy. sonlarında nüfusu 8 000 kadar tahmin ediliyor ve Birinci Dünya savaşından hemen sonra 15 000’i bulmuyordu.

9 Kasım 1918’de Ingilizler tarafından işgal edildi, sonra Fransızlara bırakıldı.

Suriye’de «manda» idaresi kurulurken, nüfusunun büyük kısmı Türklerden meydana gelen «İskenderun sancağına merkez oldu ve muhtariyet kazandı (1925).

1937’de Suriye’ye bağımsızlık verilirken Türkiye’nin isteği üzerine kurulan «Bağımsız Hatay devleti» içinde yer aldı ve 29 Temmuz 1939’da bu devletin Türkiye’ye katılmasıyla İskenderun, merkezi Antakya olan Hatay vilâyetine (il), bir ilçe merkezi olarak katıldı.

1940 Sayımında 11 859’u geçmeyen ve 1950’de henüz 22 872 olan nüfusu, 1955’te 46 000’i geçti, 1965’te 69 382 oldu ve 1970’te 81 000’i aştı. Bu artış şehrin sanayi, ticaret ve ulaşım alanındaki hızlı gelişmesiyle beraber yürüdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir