İskilipli Mehmet Hilmi Efendi

İskilipli Mehmet Hilmi Efendi Türk din bilgini (İskilip 1841-İstanbul 1918). İskilipli bilginlerden Hasan Efendinin oğlu. İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı. İstanbul’a gelerek (1854) Cafer Ağa medresesine girdi Burada Ankaralı Said Efendinin derslerine devam etti.

Keçecizade Süleyman Sırrı Efendiden icazet aldı, imtihan vererek Büyük Ayasofya camiinde öğretime başladı (1871). Bâ iptida-yı hariç rüusa yükseldi (1875). 1885’te icazet verdi. Süleymaniye derecesiyle Siyavuş paşa medresesi müderrisliğine getirildi (1905).

İskilip’te bir süre müftülük görevinde bulundu. (1887-1889). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1890-1914). Kemankeş Mustafa paşa camiinde ders verdi. İkinci mahmut türbesinde Buharîi Şerif okuttu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir