İslamda Büyücülük

İslamda Büyücülük,Büyü yapanlara ve bu mesleğe bu ad verilir.

Büyücülük ilk olarak Sümer-Akad uygarlığında meslek olarak yerini almıştır.

İslamda Büyünün Yeri

İlk büyücüler kabile şefleriydi.

En iyi örnekleri antik çağda Yunanlılarda görüldüğü gibi, Zeus’un heykeli Zeus’un kendisi demekti.

İlk uzman büyücüler Keldânîlerde yetişmiştir.

Bütün dinler genellikle büyücülüğe göz yummuşlardır.

Büyücülükle savaşa girişen din Hıristiyanlıktır.

XVI. yüzyılda büyücülerle savaşmak onları cezalandırmak için engizisyon mahkemeleri kurulmuştur.

Büyücüler Hermes’i büyücülük tanrısı sayarlar. İ

slâm dini büyüyü ve büyücülüğü küfür ve yalancılık saymıştır.

Örneğin Yûnus sûresinin 2. âyetinde büyücülük deyimi bu anlamda kullanılır, âyet şöyle der: “Halkı Allah azâbıyla korkutsun, inananlara Rablerinin yanındaki yüksek mevkileri müjdelesin diye içlerinden bir kişiye vahyetmezliğimiz Mekke’lileri şaşırttı mı? Kâfirler, bu herhalde apaçık bir büyücülüktür, derler”.

Mâide sûresinde de bu anlamdadır, sûrenin 110. âyeti şöyle der: “Meryem oğlu İsâ, anana verdiğin nimete şükret. O vakit seni Rûhülkudüs’le teyîd etmiştim.

Sen beşikteyken de, yetişkinken de halkla konuşurdun.

Benim iznimle çamurdan bir kuş yapmıştın da onu üfürdüğünde kuş oluvermişti.

Benim iznimle anadan doğma körü, abraşı iyileştirmiştin.

Benim iznimle ölüleri mezarlarından diri olarak çıkarmıştın.

Sen İsrâiloğullan’na bu kadar çok mucizeler getirdiğin halde onların kötülüklerinden seni ben kurtardım.

Onlardan kâfir olanlar bu, büyücülükten başka bir şey değildir, demişlerdi”.

Müdessir sûresinin 21. ve onu izleyen âyetlerinde bu anlam açıkça dilegelir: “Soma Kur’an’a baktı da, bu, büyücülerden naklonunan büyüden, insan sözünden başka bir şey değildir, dedi”, Tûr sûresinin 15. âyeti de şöyle der: “Vahye büyü dediniz, bu da mı büyüdür?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir