İsmail Bey Camii – Kastamonu

İsmail Bey Camii – Kastamonu İsmailbey mahallesinde. Candaroğullarının son hükümdarı İsmail Bey tarafından 1451’de yaptırıldı. Kesme taştan yapılan caminin kuzey cephesinde altı sütunlu, beş kubbeli bir son cemaat yeri vardır. Mermer portali, geometrik motiflerle süslü silmeler çevirir; namaz kılma mekânı dikdörtgen planlıdır.

Mihrap ve mimber alçıdandır. Caminin üzeri tuğladan sekizgen kasnaklara oturan, üzerleri kurşun kaplı iki

kubbeyle örtülüdür. Minare kesme taştandır; kaidesi sekiz köşeli, gövdesi çok köşelidir. Caminin batısında imaret mutfağı, doğusunda yemekhane bulunur.

Cami, mimari bakımdan olduğu kadar, yanındaki medrese ve imaretiyle birlikte Candaroğulları devrine ait bir külliye olması bakımından da önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir