İsmail Efendi Camii,Mimarisi

İsmail Efendi Camii,İstanbul’un Fatih ilçesinde camii.

Şeyhülislâm İslâm Efendi tarafından 1725 yılında yaptırıldığı cümle kapısı üstündeki kitabeden anlaşılmaktadır.

Kârgir ve tek kubbelidir. Avlusunun arkasında caminin dârülhadisi vardır. Zamanla harap olan cami 1952 yılında restore edildi.

Caminin altında dükkânlar yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir