İsmail Hami Danişmend Kimdir,Eserleri

İsmail Hami Danişmend Kimdir,İsmail Hami Danişmend,(1899- 1967).

İsmail Hami Danişmend Hayatı

Türk tarihçi ve Türk Dili araştırmacısı. Beyrut lisesini ve Mülkiye’yi bitirdi. İstanbul delegesi olarak katıldığı Sivas kongresinde başkanlık divanı üyeliği yaptı. Türkiye İlim ve Sanat cemiyeti kurucularındandır.

İsmail Hami Danişmend Eserleri

Türkçe-Osmanlıca-Fransızca Sözlük (1935), Türklerle Hind-Avrupalıların Menşe Birliği (2 cilt, 1935-1936), Destan ve Divarı Edebiyatlarında İstanbul Sevgisi (1941), Ali SuâvVnin Türkçülüğü (1942), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (4 cilt, 1947-1955), İstanbul Fethinin İnsanî ve Medeni Kıymeti (1953), Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (2 cilt, 1954), Baltacı’nın Prut Zaferi (1955), Türkiyat ve İslâmiyet Tetkikleri Külliyatı (1956), Türk Irkı Niçin Müslüman olmuştur (1959), Garp Menbalarına göre, Garp Medeniyetinin Menbaı Olan İslâm Medeniyeti (1961), Sadr-ı azam Tevfik Paga’nın Dosyasındaki Resmi ve Hususî Vesikalara göre 31 Mart Vak’ası (1961), Râbia Hâtûn Şiirleri (1961), Garp Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi (1964), Türklük Meseleleri (1966). Fransızcadan tercümeleri de vardır.

Bir cevap yazın