İsmail Müştak Mayakon Kimdir,Hayatı | Biyografi |

İsmail Müştak Mayakon Kimdir,Hayatı,Türk siyaset adamı (Yenişehir, Tesalya 1882 – Paris 1938).

Rüştiye ve idadi eğitimini Halep’te yaptı.

İstanbul’da Mülkiye mektebini bitirdi (1901).

Mabeyn kâtibi oldu. Ayan başkâtipliğine tayin edildi (1908).

Mebusan ve Ayan meclislerinin kapanmasına kadar (1923) aynı görevde kaldı.

Birinci Dünya savaşında İttihat ve Terakki’nin ilerigelenleri arasında Malta’ya sürüldü.

Dönüşünde bir süre ticaretle uğraştı.

Siirt milletvekilliğine seçildi.

Edebiyat, tarih, hukuk ve dil meseleleriyle ilgilendi.

Gazete ve dergilerde birçok makale yayımladı, romanlar tercüme etti.

Tedavi için gittiği Paris’te öldü.

Basılmış eseri: Mufassal Hukuku Esasiye.

Bir cevap yazın