İsmail Safa Kimdir,Hayatı

İsmail Safa Kimdir,(21 Mart 1867, Mekke – 24 Mart 1901, Sivas) Peyami Safa’nın babası, öğrenimini, İstanbul’da Dârüşşafaka’da yaptı (1886).

İsmail Safa Hayatı

Evkaf, Posta nezaretlerinde memur olarak çalıştı.Mülkiye idadisinde edebiyat okuttu (1888).

Mirsad adlı edebiyat dergisini yönetti (1891). Vereme tutulunca Midilli’ye hava değişimine gitti.

Yeni bir atılım yapan Servetifünun dergisine katıldı. Evinde gizli toplantılar düzenlediği yolunda verilen bir jurnal üstüne, Sivas’a sürüldü (1900). Burada hastalığı artarak öldü. İlk şiirleri Tanzimat edebiyatının havasını taşır.

Bununla beraber, Tanzimat dönemi şiirine de tamamen bağlı kalmamıştır. Daha sonra, Servetifünun hareketinin getirdiği yeniliklerden etkilendiği halde, zaman zaman ilk siirlerinin havasına da dönmüştür.

Duygusallık başlıca özelliğidir, ölçü, uyak, dil kuralları yönünden eski, zevk ve anlayış yönünden yeni şiirden yana olduğu açıkça görülür.

İsmail Safa Eserleri

Sünûhat (tercii bend biçiminde manzume, 1890); Huzmâ Safa (bu eserin birinci bölümünde babasının, ikinci bölümünde de kendisinin şiirleri yer alır, 1891); Mağdure-i Sevda (manzum bir diyalog, 1892); Mevlid-i Pederi Ziyaret (Trabzon’a yaptığı gezi üstüne yazılan uzun manzume, 1896); Mensiyat (çeşitli şiirler, 1896); Hissiyat (son dönem şiirleri, 1912); intak-ı Hak’ın tahmisi (1912).

Bir cevap yazın