İsmail Zühtü Bey

İsmail Zühtü Bey (İstanbul 1845 – 1911) Türk yönetici. Valde rüştiyesinde öğrenim gördü. Hariciye mektupçu kalemine girdi; şurayı devlette baş-muavin, Divanı Muhasebat başkâtibi, sonra Divanı Muhasebat reisi oldu (1887).

Sultan Abdülhamid II’ye verilen bir jurnal ile görevinden alınarak Zor mutasarrıflığına sürüldü (1896). 1908 Meşrutiyetinden sonra İstanbul’a döndü.

Tekrar Divanı Muhasebat reisi olduktan bir yıl sonra emekli oldu. Tarih-i Osmanî encümeni üyeliğinde bulundu. İsmail Zühtü Bey, tarihe ait geniş bilgisi ile tanınır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir