İsrail-Taberiye,Tarihi

İsrail-Taberiye,İsrail devletinde şehir, Taberiye gölü’nün batı kıyısında; 27 500 nüf. Konumunun ticari değeri, Suriye ve Ürdün ile sınırlar kapatıldığı için bugün çok eksilmiştir.

İsrail-Taberiye Tarihi

Herdes Antipas, M.S. 26’ya doğru yağmaladığı bir yeraltı mezarlığının yerinde imparator Tiberius şerefine Taberiye şehrini kurdu.

Bu yağma olayı yüzünden Yahudiler uzun süre buraya yerleşmediler ve Herodes, şehri Celile’de bir yunan merkezi haline getirdi.

Kudüs’ün yıkılmasından sonra önemli bir yahudi din adamları okulu Taberiye’ye yerleşti; Mişna ve Gemara burada hazırlandı. İbranice sesli harflerle notalama sistemi burada icat edildi.

Taberiye 614’te Iranlılarırı, 635’te müslümanların eline geçti. Haçlı seferleri sırasında, haçlı orduları tarafından alındı;Trablus kontu Raymond’un hakimiyeti altına girdi, İki yüzyıl kadar Haçlıların elinde kaldı.

1187’de Salâhaddin Eyyubi tarafından ele geçirildi.

1240’ta tekrar hıristiyanların eline geçtiyse de 1247’de müslümanlar tarafından geri alındı.

O tarihten sonra, sürekli olarak çeşitli müslüman devletlerinin hâkimiyeti altında kaldı.

1799’da kısa bir süre Napolyon birlikleri tarafından işgal edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir