İsrailoğulları Kimdir,Tarihi | Tarih Bilgileri |

İsrailoğulları Kimdir,Hindistan’ın batı kısmında özellikle Bombay’da, Kokan kıyısı boyunca, Poona, Alibağ, Racapuri ve Revdanda’da yaşayan yahudi kabilesi.

Bir başka beni İsrail kolonisi de Aden’de yerleşmiştir.

İsrailoğullarının sayısı 15 000 kadardır (bütün Hindistan Yahudilerinin aşağı yukarı dörtte üçü).

Dış görünüş bakımından Yemen Yahudilerine benzer, Yahudiler gibi şakak sakalı bırakırlar.

Yerli halk bunlara, sebt (cumartesi) gününü tatil günü olarak kutladıkları ve zeytincilikle uğraştıkları için «şanvar-teli» (sebtçi-zeytinci) adını verir.

Kendi geleneklerine göre İsrailoğullan Süleyman peygamberin ölümünden sonra Yeroboam’ın (Yauebeam) yönetiminde İsrail topluluğundan ayrılan 10 kabilenin torunlarıdır.

Başka bir söylentiye göre bu kabilenin ataları Kudüs mabedinin M.ö. 586’da yıkılışından sonra veya Antiokhos Epiphanes’in baskısından kurtulmak için Hindistan’a sığınmışlardır.

İsrailoğullarının mezhebi biraz değişikliğe uğramış Musevîliktir.

Musevîler gibi bu kabile de domuz gibi hayvanların etini yemez, cumartesiyi kutlar, çocuklarını sünnet ederler.

Israiloğullarının okumuş olanları İbranîce bilir, fakat halk yerli mahratti lehçesini konuşur.

Havraları, okulları, yetimhaneleri ve kütüphaneleri vardır.

Mahratti dilinde kitap, gazete ve dergiler çıkarırlar.

İdari işlerine «mukaddam», dinî işlerine de «kadı» bakar.

Bir cevap yazın