İstanbul Fındıklı Molla Çelebi Camii,Mimarisi | Tarih Yapılar |

İstanbul Fındıklı Molla Çelebi Camii,(veya Fındıklı camii),İstanbul’da Fındıklı semtindedir.

Molla Çelebi adıyla bilinen İstanbul kadısı Mehmed Efendi tarafından yaptırıldı (1589).

Mimar Sinan’ın eseridir.

Merkezî kubbesi, dört sütuna dayanan beş yarım kubbeyle çevrilidir.

Mihrabı çıkıntılıdır.

1958’de esaslı şekilde onarıldı.

Bu arada son cemaat yeıindeki kalem işleri de restore edildi.

Caminin önünde 1786’da Koca Yusuf Paşa tarafından yaptırılmış olan sebil, sonradan buradan alınarak karşı tarafa monte edildi (1958).

Bu arada sağ tarafındaki Mollaçelebi hamamı da yıldırıldı.

Bir cevap yazın