İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Kimdir

İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Kimdir Osmanlı tarihçilerinden (İstanbul, ?-1726).

İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Hayatı

İstanbul’da Atik Ali paşa medresesinde müderrislik yaptı.

Nüzhet-ül-Ahbâr fiTercemet-il-Hilyet-ül-Ahyâr adlı bir osmanlı tarihi yazdı; Ayni’nin, İkd-ül-Cüman adlı eserinin Hazreti Muhammed’e kadar olan kısmını Türkçeye çevirdi.

1719 Yılında İstanbul’da vuku bulan deprem dolayısıyla depremlerin oluş sebeplerini anlatan bir eseri daha vardır.

1726’da İstanbul’da vefat etti.

Bir cevap yazın