İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Kimdir,Hayatı

İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Kimdir Osmanlı tarihçilerinden (İstanbul, ?-1726).

İstanbullu Ahmet Rerepoğlu Hayatı

İstanbul’da Atik Alipaşa medresesinde müderrislik yaptı. Nüzhet-ül-Ahbâr fiTercemet-il-Hilyet-ül-Ahyâr adlı bir osmanlı tarihi yazdı; Ayni’nin, İkd-ül-Cüman adlı eserinin Hazreti Muhammed’e kadar olan kısmını Türkçeye çevirdi.

1719 Yılında İstanbul’da vuku bulan deprem dolayısıyle depremlerin oluş sebeplerini anlatan bir eseri daha vardır. 1726’da İstanbul’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir