İstanbullu Mehmet Hayri Efendi Kimdir,Hayatı

İstanbullu Mehmet Hayri Efendi Hacı, Türk din bilgini XIX.-XX. yy.).

Hareketi hariç derecesiyle Cedidei Refikiye medresesine ikinci müderris oldu (1910).

Dârülhilâfetilâliye medresesinde hadis müderrisliği yaptı. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1919-1922).

Bir cevap yazın