İstanköy Adası,Tarihi,Coğrafi Özellikleri

İstanköy Adası,İstanköy (Kerme) körfezi ağzında;  30.500 nüf. Merkezi, adanın kuzeydoğu ucunda Kos.Yüzölçümü bakımından Onikiada’nın İkincisidir (282 km2); meyve (üzüm, karpuz), sebze, tütün, tahıl. Yunan ve Bizans’tan kalma anıt harabeler vardır.

İstanköy şehrinde yer alan ve hekim Hipokrat ile ilişkilendirilen bir ağaç (Hipokrat Ağacı) meşhurdur.

Adada yaşayan halkın bir bölümü Yunanistan vatandaşı Türk ve Müslümanlardan oluşur.

Sayıları 2.000 ila 3.000 arası olduğu tahmin edilen Türk kökenli nüfus ağırlıklı olararak Platani köyünde ve Kos şehir merkezinde yaşar.

Ada  Ege Denizi ‘nde Karya sahiline yakın bir durumdadır. İstanköy adası ayrıca, Meropis ve Nymphsea olarak da bilinir.

İstanköy Adası Tarihi

Yakın araştırmalar, Kos kasabasının bulunduğu yerde Mikenaililerin oturduğu bir yer ile düzgün planlı bir mezar meydana çıkarmıştır.

Burada ilkçağda ve klasik çağda oturanların bir liman kurmuş olmaları da muhtemeldir.

Rejim, bazen demokratik, bazen aristokratik, sonra da mutlakiyetçi oldu. Atina’nın müttefiki olarak Perslerin, sonra da Romalıların hâkimiyeti altına girdi.

Dor heksapolis’inin bir parçası olmuş, zenginlik bakımından komşusu Knidos’un seviyesine ulaşmıştır, ihraç malı olarak şarap, çömlek ve kırmızı ince kumaş satmıştır.

Kippokrates’in temsilcisi olacağı, müspet tıp metodu, İstanköy’ün Asklepieion’unda gelişmiştir.

İstanköy XV. yy.dan sonra osmanlı hâkimiyeti altına girdi. XIX. yy. sonunda burası «Akdeniz Adaları» vilâyetinin Rodos sancağına bağlı bir kaza idi.

Ada 20 mayıs 1912’de italyanlarca işgal edildi; 1945’te Yunanlılara verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir